Sådan indfanger du vildkatte

Vildkatte kan skabe problemer, hvor de færdes. Du må indfange dem i fælder efter rådgivning fra dyrlæge.

Kontakt

Lund Dyreklinik – Susanne Preisler
Silkeborgvej 156
8700 Horsens 

Telefon: 75 65 46 40

Du kan låne fælder ved Lund Dyreklinik hvis du betaler et depositum. 
Når du har fanget vildkatten, skal du aflevere fælden og katten tilbage til dyreklinikken. Dyreklinikken tager stilling til, hvad der skal ske med katten.

Kattens Værn  
Sandager 11
2605 Brøndby

Telefon: 38 88 12 00

Kattens Værn kan hjælpe med at fange vildkatten. Du skal selv betale for, at Kattens Værn kommer ud og fanger katten.  

Vildkatte i nød

Dyrenes Beskyttelse kan hjælpe med dyr, der er syge, kommet skade, hjælpeløse eller er blevet mishandlet. Du skal kun kontakte Dyrenes Beskyttelse, hvis dyrene er i nød. 

Læs Dyrenes Beskyttelses folder “Hvis katten ikke er din” 

Hvem har et ansvar, når kattene skaber problemer?

Vildtlevende herreløse katte udgør en risiko for uhygiejniske forhold.

Vores forpligtigelser som kommune i forhold til vildkatte er meget begrænsede – og vi er ikke forpligtet til at tage os af herreløse vildtlevende katte.

Du må i høj grad selv tage et ansvar for situationen, hvis du vælger at fodre vildkattene.

Boligforeninger, borgerforeninger og grundejerforeninger m.m. må også tage ansvar i henhold til foreningens eventuelle vedtægter og ordensreglementer.